Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Projektová dokumentace řeší dva oddělené stavební celky. Konkrétně se jedná o úseky:
Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)
Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie)
Předělem mezi jednotlivými úseky je rekonstruovaný most vedoucí přes Bobří potok k čp. 179, most nebude stavbou dotčen.

Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)
Předmětem akce je obnova dožitého opevnění, místy v havarijním stavu v délce cca 227 m. Nově je opevnění navrženo ze zdi z lomového kamene na MC, v menší míře je svah opevněn kamennou rovnaninou a železobetonovými zdmi s kamenným obkladem. Ve stísněných úsecích v těsné blízkosti domů je navržena předsazená železobetonová zeď s kamenným obkladem. Součástí je obnova jezu a zajištění migrační propustnosti.

Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie)
Předmětem akce je obnova dožitého opevnění, místy v havarijním stavu v délce cca 255 m. Nově je opevnění navrženo ze zdi z lomového kamene na MC, v menší míře je svah opevněn kamennou rovnaninou a železobetonovými zdmi s kamenným obkladem. Ve stísněných úsecích v těsné blízkosti domů je navržena předsazená železobetonová zeď s kamenným obkladem. Ke stavbě je řešena s městem Verneřice Smlouva o spolupráci a spolufinancování. Smlouva zahrnuje spoluúčast města na rekonstrukci dvou lávek ve vlastnictví města (spolufinancování) a převzetí zábradlí. Město schválilo technické řešení rekonstrukce lávek. Náklady na lávky jsou součástí celkových nákladů stavby.

Před stavbou bude provedeno kácení stromů, keřů a náletových porostů, které představují překážku v přístupu nebo jsou v kolizi se stavbou.
Místo plnění: Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.02.2023 09:00
Datum zahájení: 19.01.2023 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: