Veřejná zakázka: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17728
Systémové číslo: P23V00000075
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.01.2023
Nabídku podat do: 22.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace řeší dva oddělené stavební celky. Konkrétně se jedná o úseky:
Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)
Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie)
Předělem mezi jednotlivými úseky je rekonstruovaný most vedoucí přes Bobří potok k čp. 179, most nebude stavbou dotčen.

Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)
Předmětem akce je obnova dožitého opevnění, místy v havarijním stavu v délce cca 227 m. Nově je opevnění navrženo ze zdi z lomového kamene na MC, v menší míře je svah opevněn kamennou rovnaninou a železobetonovými zdmi s kamenným obkladem. Ve stísněných úsecích v těsné blízkosti domů je navržena předsazená železobetonová zeď s kamenným obkladem. Součástí je obnova jezu a zajištění migrační propustnosti.

Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie)
Předmětem akce je obnova dožitého opevnění, místy v havarijním stavu v délce cca 255 m. Nově je opevnění navrženo ze zdi z lomového kamene na MC, v menší míře je svah opevněn kamennou rovnaninou a železobetonovými zdmi s kamenným obkladem. Ve stísněných úsecích v těsné blízkosti domů je navržena předsazená železobetonová zeď s kamenným obkladem. Ke stavbě je řešena s městem Verneřice Smlouva o spolupráci a spolufinancování. Smlouva zahrnuje spoluúčast města na rekonstrukci dvou lávek ve vlastnictví města (spolufinancování) a převzetí zábradlí. Město schválilo technické řešení rekonstrukce lávek. Náklady na lávky jsou součástí celkových nákladů stavby.

Před stavbou bude provedeno kácení stromů, keřů a náletových porostů, které představují překážku v přístupu nebo jsou v kolizi se stavbou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 935 024 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky