Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.01.2023 09:52:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Nový Návrh Smlouvy o dílo


Přílohy
- Vysvětlení ZD.pdf (321.69 KB)
- Příloha č.2 - NOVÝ Návrh SOD.docx (57.44 KB)