Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2023 14:01:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Nový Návrh Smlouvy o dílo


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2.pdf (322.35 KB)
- Příloha č.2 - NOVÝ Návrh SOD ze dne 30.01.2023.docx (57.24 KB)