Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Cena za 1 ks v Kč vč. DPH za ČB A4
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: Kč vč. DPH
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena za 2 roky v Kč vč. DPH ČB + BAR A4
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět