Profil zadavatele: Národní hřebčín Kladruby nad Labem


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Simulátor jízdy se spřežením
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 22.09.2014 00:00
Restaurování historických kamen kostela a zámku
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 18.09.2014 00:00
Restaurování mobiliáře kostela
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2014 04.09.2014 00:00
Dokumentace pro provádění stavby pro akci NHK - I. etapa údržbových a rekonstrukčních prací /stavební úprav obj. č. 1 Zámek, obj. č. 2 Kostel, obj. č. 3 Hřbitovní kaple
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 06.07.2014 00:00
Poptávkové řízení na dodavatele těžebních činností na období 1.7.2014-31.12.2014
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2014 20.06.2014 00:00
Právní poradenství a právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2014 18.06.2014 00:00
Adaptace dvou staveb - kravínů pro potřeby ustájení koní
nadlimitní Zadáno 30.04.2014 23.05.2014 00:00
Dodávka minerálně-vitamínových krmiv a poradenských služeb v oblasti výživy koní
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 31.03.2014 00:00
Podkovářské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2014 31.03.2014 00:00
Kruhový trenařér pro koně - Slatiňany
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2014 20.03.2014 00:00
Poptávkové řízení na dodavatlee pěstebních činností na období 24.3.2014-31.12.2014
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2014 18.03.2014 00:00
Dodávka průmyslových hnojiv na rok 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2014 03.03.2014 00:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku a média pro ukládání dat
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2014 07.02.2014 00:00
Výkon autorského dozoru k akci Projekční práce na objektu 06 - Krytá jízdárna a projekční práce na objektu č. 12 - Kočárovna
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2014 23.01.2014 00:00
Zajištění suterénu bytového domu č. p. 3 Selmice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2014 07.02.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016