Profil zadavatele: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy a výměna střešní krytiny bytového domu pobočky ÚHÚL Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2014 09.09.2014 11:00
Obnova smlouvy Microsoft Select Plus
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 08.07.2014 10:00
TrueUp licencí Microsoft
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2014 11.06.2014 09:00
Pravidelné dodávky stravovacích poukázek
nadlimitní Vyhodnoceno 28.12.2013 21.02.2014 11:00
Tvorba Informačního systému Centrální evidence systémů náležité péče podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
podlimitní Zadávání 24.07.2013 12.08.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4