Profil zadavatele: Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratorní analýzy 2019 VÚRV
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 08.02.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 VÚVeL
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 29.01.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 SVÚ Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2019 18.01.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 VŠCHT PRAHA
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2019 23.01.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 EUROFINS BEL/NOVAMANN
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2019 14.01.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 SVÚ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2019 18.01.2019 09:00
Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI - rozvoj, nové vyhlášení
nadlimitní Hodnocení 08.01.2019 12.02.2019 10:00
Laboratorní analýzy 2019 SVÚ Olomouc
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2019 07.01.2019 09:00
Poskytování technické podpory IS KOPR na přechodnou dobu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2018 14.12.2018 11:00
Update a upgrade konverzní komponenty pro výkon SS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 04.12.2018 08:30
Kapalinový chromatograf HPLC/MS - stavební práce
nadlimitní Zadáno 07.11.2018 12.12.2018 10:00
Nákup 2 ks osobních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 26.10.2018 09:00
Výměna otopných těles v provozní budově inspektorátu SZPI v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 26.10.2018 00:00
Rámcová dohoda o úpravě funkcionalit IS GINIS
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018 29.08.2018 09:00
Plynový chromatograf (GC/MS)
podlimitní Zadáno 09.08.2018 29.08.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››