Profil zadavatele: Zařízení služeb MZe s.p.o.

  • Název: Zařízení služeb MZe s.p.o.
  • IČO: 71294295
  • Adresa:
    Těšnov 65/17
    11000 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2803.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-031260

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Personální zajištění kvalifikovaných lektorů pro projekt Medové snídaně s Ministerstvem zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 18.04.2019 10:00
Zajištění tisku pro rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 12.02.2019 14:00
Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 29.11.2018 10:00
Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury
podlimitní Zadáno 10.10.2018 09.11.2018 09:00
Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2018 03.07.2018 12:00
Zajištění tisku pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 12.04.2018 09:00
Nákup dodávky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 26.03.2018 09:00
Zajištění servisních prací gastronomických strojů a zařízení pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 19.02.2018 09:00
Zajištění úklidu a pomocných prací pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2018 29.01.2018 09:00
Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu na rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2018 31.01.2018 09:00
Rekonstrukce kantýny a vstupu do jídelny Ministerstva zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 12.09.2017 10:00
Realizace kontaktních a doplňkových akcí s účelem propagace sladkovodní akvakultury pro roky 2017 a 2018
nadlimitní Zadáno 04.04.2017 10.05.2017 10:00
Nákup mediálního prostoru za účelem propagace sladkovodní akvakultury pro rok 2017
nadlimitní Zadáno 24.03.2017 03.05.2017 14:00
Propagace sladkovodní akvakultury na odborných výstavách pro roky 2017 a 2018
nadlimitní Zadáno 24.03.2017 24.04.2017 10:00
Zajištění servisních prací gastronomických strojů a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 22.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016