Předběžná tržní konzultace_Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR
Datum poslední změny 27.11.2020 11:20:51

Dobrý den,

dovoluji si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k předběžné tržní konzultaci, která se bude týkat připravované veřejné zakázky Ministerstva zemědělství s názvem „Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR”. Předběžná tržní konzultace bude probíhat za účasti odborníků, dodavatelů a zástupců Ministerstva zemědělství.

Tématem předběžné tržní konzultace bude zejména vyjasnění předmětu plnění veřejné zakázky a jejího rozsahu, zpřesnění jednotlivých dílčích plnění, harmonogramu prací a otázek týkajících se nastavení zadávacích podmínek (více viz příloha).

Účast na předběžné tržní konzultaci není diskriminační a nevylučuje dodavatele z účasti v navazujícím zadávacím řízení. Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci budou v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje, že z předběžné tržní konzultace bude pořízena prezenční listina a dále bude vyhotoven audio záznam, který může být dále zpřístupněn třetím osobám.

Předběžná tržní konzultace se bude konat online, dne 9. 12. 2020 od 10:00 hod. Předpokládaná délka trvání předběžné tržní konzultace je 2 hodiny. Jednání ve webové aplikaci MS Teams bude spuštěno od 9:50, a to za účelem testování připojení. Pro účast na jednání pouze klikněte v den jednání na odkaz.
Kliknutím sem se připojíte k online jednání.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Ing. Dagmar Haladovou, Ph.D. na e-mailu dagmar.haladova@mze.cz.

Vaše aktivní účast na předběžné tržní konzultaci nemá vliv na účast v připravovaném zadávacím řízení. Potvrzení Vaší účasti prosím zašlete do 3. 12. 2020 do 12:00 na výše uvedenou emailovou adresu.

S pozdravem
Ing. Pavel Pojer
Ředitel odboru ŘO OP Rybářství
Ministerstvo zemědělství


Přílohy: PTK Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci k Analýze dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci k Analýze dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR Archiv RAR Předběžná tržní konzultace_Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR.rar 905.95 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace