Posunutí termínu - Předběžná tržní konzultace ke stanovení předpokládané hodnoty_Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+
Datum poslední změny 12.01.2021 11:20:53

Dobrý den,

dovoluji si Vás jménem zadavatele Ministerstva zemědělství pozvat v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k písemné předběžné tržní konzultaci, která se bude týkat stanovení předpokládané hodnoty (v souladu s ustanovením § 16 odst. 6) připravované veřejné zakázky Ministerstva zemědělství s názvem „Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ ”. Účast na předběžné tržní konzultaci není diskriminační a nevylučuje dodavatele z účasti v navazujícím zadávacím řízení. Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci budou v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Podklady k písemné tržní konzultaci za účelem stanovení předpokládané hodnoty jsou v přílohách.
Předběžná tržní konzultace bude probíhat písemnou formou v podobě vyplnění přiloženého formuláře v terminu do 22. 1. 2021 do 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje https://www.gemin.cz/
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte paní Jaroslavu Benkó na e-mailu jaroslava.benko@mze.cz.

S pozdravem

Mgr. Václav Koubek, MBA
ředitel odboru informačních a komunikačních technologií
Ministerstvo zemědělství

Přílohy:
1. Katalog požadavků
2. Formulář pro stanovení odhadu předpokládané hodnoty
3. Předmět veřejné zakázky
4. Popis cílového stavu

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Dokument PDF Průvodní dopis_SAU_120121.pdf 475.78 KB
Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Archiv RAR Předběžná tržní konzultace ke stanovení předpokládané hodnoty_Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+.rar 4.38 MBDoplňující informace
žádné doplňující informace