Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+
Datum poslední změny 18.01.2021 13:21:44


Dobrý den,

dovoluji si Vás jménem zadavatele Ministerstva zemědělství informovat v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o prodloužení konání písemné předběžné tržní konzultace z 22. 1. 2021 do 27. 1. 2021.

Předběžná tržní konzultace se týká stanovení předpokládané hodnoty (v souladu s ustanovením § 16 odst. 6) připravované veřejné zakázky Ministerstva zemědělství s názvem „Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ ”. Účast na předběžné tržní konzultaci není diskriminační a nevylučuje dodavatele z účasti v navazujícím zadávacím řízení. Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci budou v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Předběžná tržní konzultace probíhá písemnou formou v podobě vyplnění přiloženého formuláře v terminu do 27. 1. 2021 do 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje: https://www.gemin.cz/ .

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte paní Jaroslavu Benkó na e-mailu jaroslava.benko@mze.cz.

S pozdravem


Mgr. Václav Koubek, MBA
ředitel odboru informačních a
komunikačních technologií
Ministerstvo zemědělství

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Posunutí termínu - Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ Dokument PDF Průvodní dopis_SAU_prodloužení lhůty.pdf 489.17 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace