Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla Mze se stanovištěm v Praze
Datum poslední změny 31.03.2021 10:09:25

Dobrý den,

dovoluji si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k předběžné tržní konzultaci, která se bude týkat připravované veřejné zakázky Ministerstva zemědělství s názvem „Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla Mze se stanovištěm v Praze”. Předběžná tržní konzultace bude probíhat za účasti potencionálních dodavatelů a zástupců Ministerstva zemědělství.

Předmětem předběžné tržní konzultace bude zejména představení základních informací o veřejné zakázce včetně způsobu hodnocení nabídek a předpokládaného objemu plnění z veřejné zakázky, představení specifických podmínek veřejné zakázky, podmínek v rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek a ověření způsobilosti potenciálních dodavatelů tyto specifické podmínky splnit. Dále budou představeny podmínky pro tvorbu cenové nabídky a v závěru předběžné tržní konzultace proběhne diskuze s potenciálními dodavateli ohledně otázek, týkajících se nastavení zadávacích podmínek.

Otázky k předmětné veřejné zakázce se budou týkat:

- Hodnocení nabídek
- Bezplatného převozu vozidel od sídla zadavatele do místa plnění veřejné zakázky
- Zajištění dodržení záruky výrobce vozidel a komunikace mezi servisem a systémy výrobce vozidla
- Zajištění náhradních vozidel v odpovídající výbavě
- Zajištění asistenční odtahové služby v rámci EU
- Procesu objednávek a přiměřenosti lhůt pro splnění objednávek
- Výměny pneumatik v prostorách zadavatele (Ministerstvo zemědělství)
- Vyřizování pojistných událostí s pojišťovnou zadavatele
- Specifikace a ceníku služeb (jednotná hodinová sazba na všechny druhy služeb, slevy na pneumatiky, slevy na disky kol)
- Zajištění technické kontroly STK, pravidelných a garančních prohlídek
- Nastavení podmínek odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ

Veškeré informace o veřejné zakázce relevantní pro předběžnou tržní konzultaci naleznete v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Cílem předběžné tržní konzultace je nastavení transparentních zadávacích podmínek tak, aby vyhovovaly všem relevantním dodavatelům.
Účast na předběžné tržní konzultaci není diskriminační a nemá vliv na účast dodavatele v navazujícím zadávacím řízení. Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci budou v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje, že z předběžné tržní konzultace bude pořízena prezenční listina a dále bude vyhotoven audio záznam, který může být dále zpřístupněn třetím osobám.
Předběžná tržní konzultace se bude konat online, dne 15. 4. 2021 od 13:00 hodin. Předpokládaná délka trvání předběžné tržní konzultace je 1,5 hodiny. Jednání ve webové aplikaci MS Teams bude spuštěno od 12:45, a to za účelem testování připojení.

Pro účast na jednání pouze klikněte v den jednání na odkaz:
Klikněte sem a připojte se ke schůzce

Zápis z předběžné tržní konzultace bude před zveřejněním zaslán všem účastníkům k odsouhlasení.
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Ing. Hanu Švábovou na e-mailu hana.svabova@mze.cz.
Potvrzení Vaší účasti, prosím, zašlete do 14. 4. 2021 do 13:00 hodin na výše uvedenou e-mailovou adresu. V rámci identifikace účastníků předběžné tržní konzultace se je nutné, abyste se k jednání připojili pod Vaším jménem a příjmením a názvem společnosti, kterou zastupujete.

S pozdravem

Mgr. Pavel Brokeš
Ředitel odboru vnitřní správy
Ministerstvo zemědělství

Přílohy:
Zadávací dokumentace (návrh pro účely předběžné tržní konzultace)
Rámcová dohoda (návrh pro účely předběžné tržní konzultace)
Specifikace a ceník služeb (návrh pro účely předběžné tržní konzultace)
Seznam vozidel objednatele (návrh pro účely předběžné tržní konzultace)
Časový harmonogram procesu objednávek a plnění

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla Mze se stanovištěm v Praze Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla Mze se stanovištěm v Praze Archiv RAR Předběžná tržní konzultace_Zajištění servisních služeb vozidel.rar 1.57 MBDoplňující informace
žádné doplňující informace