Předběžná tržní konzultace k VZ na zajištění jazykové výuky
Datum poslední změny 30.11.2017 14:11:53

Zadavatel oznamuje, že bude vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích. Účast na předběžné tržní konzultaci není diskriminační a nevylučuje dodavatele z účasti v navazujícím zadávacím řízení. Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci budou v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Předběžná tržní konzultace proběhne dne 13.12.2017 od 10:00 hodin v sídle zadavatele (Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, sál č. 400). Dodavatelé potvrdí svoji účast registrací na adrese ivana.skuhrovcova@mze.cz nejpozději do 11.12.2017. V registraci dodavatelé uvedou název společnosti a jména zúčastněných osob. Zadavatel upozorňuje, že z předběžné tržní konzultace bude pořízena prezenční listina a dále může být vyhotoven audio či video záznam, který může být dále zpřístupněn třetím osobám.

V rámci předběžné tržní konzultace bude zadavatel s dodavateli konzultovat zejména požadavky na kvalifikaci dodavatelů, navržený způsob hodnocení a zamýšlený způsob zadání veřejné zakázky. Podklady pro předběžnou tržní konzultaci obsahují tyto soubory:
1. textová část zadávací dokumentace,
2. návrh smlouvy,
3. metodika pro provedení kontroly technické kapacity.

V případě neúčasti dodavatele na předběžné tržní konzultaci je možné podněty a připomínky k uveřejněným podkladům zaslat písemně na emailovou adresu ivana.skuhrovcova@mze.cz, a to nejpozději do 7.1.2018.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Podklady pro dodavatele 3 soubory Archiv RAR jazyky_podklady pro PTK.rar 444.56 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace