Předběžná tržní konzultace s dodavateli s ohledem na připravované veřejné zakázky v sektoru IT
Datum poslední změny 05.10.2018 13:42:07

Dobrý den,

dovoluji si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k předběžné tržní konzultaci, která se bude týkat připravovaných veřejných zakázek Ministerstva zemědělství v oboru IT. Předběžná tržní konzultace bude probíhat za účasti dalších dodavatelů a zástupců Ministerstva zemědělství.

Tématem předběžné tržní konzultace bude způsob zadávání veřejných zakázek s využitím metody Best Value Approach. Tato metoda si klade za cíl zlepšit komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli a zároveň naplno využít expertních zkušeností dodavatelů při podávání nabídek. Ministerstvo zemědělství považuje za důležité nastavit zadávací podmínky transparentně, proto se rozhodlo předem potenciální dodavatele informovat o využití výše uvedené metody. Sestavení a podání nabídky v rámci metody Best Value Approach, podobně jako celý proces zadávacího řízení, jsou v českém prostředí novinkou. Z toho důvodu bychom Vás rádi osobně provedli požadavky, které metoda Best Value Approach přináší, a prodiskutovali s Vámi další aspekty připravovaných veřejných zakázek.

Předběžná tržní konzultace se bude konat v sídle Ministerstva zemědělství na adrese Těšnov 17/65, 110 00, Praha 1 – Nové Město, dne 23. 10. 2018 od 14:00 hod. v místnosti č. 400.

V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte na telefonu 221 81 4531, popřípadě na e-mail jiri.vozak@mze.cz.

Vaše aktivní účast na předběžné tržní konzultaci nemá vliv na účast v připravovaných zadávacích řízeních. Potvrzení Vaší účasti prosím zašlete do 19. 10. 2018 na výše uvedenou emailovou adresu.

S pozdravem

Jiří Vozák
Ministerstvo zemědělství
Odbor pro veřejné zakázky

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace