Předběžná tržní konzultace ISVS - VODA, Webová prezentace
Datum poslední změny 13.11.2018 11:16:40

Dobrý den,

dovoluji si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k předběžné tržní konzultaci, která se bude týkat připravované veřejné zakázky Ministerstva zemědělství s názvem „ISVS - VODA, Webová prezentace.”

Předběžná tržní konzultace bude probíhat za účasti dalších dodavatelů a zástupců Ministerstva zemědělství.
Tématem předběžné tržní konzultace budou zejména minimální technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, které jsou blíže specifikovány v samostatném dokumentu, dále pak způsob zadávání veřejných zakázek s využitím metody Best Value Approach.

Ministerstvo zemědělství považuje za důležité nastavit zadávací podmínky transparentně, proto se rozhodlo předem potenciální dodavatele informovat o využití výše uvedené metody. Sestavení a podání nabídky v rámci metody Best Value Approach, podobně jako celý proces zadávacího řízení, jsou v českém prostředí novinkou. Z toho důvodu má zadavatel v úmyslu prodiskutovat s dodavateli požadavky, které metoda Best Value Approach přináší.

Účast na předběžné tržní konzultaci není diskriminační a nevylučuje dodavatele z účasti v navazujícím zadávacím řízení. Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci budou v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje, že z předběžné tržní konzultace bude pořízena prezenční listina a dále může být vyhotoven audio či video záznam, který může být dále zpřístupněn třetím osobám.

Předběžná tržní konzultace se bude konat v sídle Ministerstva zemědělství na adrese Těšnov 17/65, 110 00, Praha 1 – Nové Město, dne 20. 11. 2018 od 13:00 hod. v místnosti č. 101.
V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte na telefonu 221 81 2304, popřípadě na e-mailu jiri.novak@mze.cz.

Vaše aktivní účast na předběžné tržní konzultaci nemá vliv na účast v připravovaných zadávacích řízeních.

Potvrzení Vaší účasti prosím zašlete do 19. 11. 2018 na výše uvedenou emailovou adresu.

S pozdravem

Mgr. Jiří Novák
Odbor pro veřejné zakázky
Ministerstvo zemědělství

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Pozvánka a návrh technické specifikace Pozvánka a návrh technické specifikace Archiv RAR Předběžná tržní konzultace ISVS - VODA, Webová prezentace.rar 7.77 MBDoplňující informace
žádné doplňující informace