Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Březí u Malečova

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000026
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10
Systémové číslo: P14V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 27/MZePÚ/10
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60041288
Počátek běhu lhůt: 04.02.2010
Nabídku podat do: 10.03.2010 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Březí u Malečova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplxních pozemkových úprav (KPÚ) v k.ú. Březí u Malečova v rozsahu cca 260 ha, který bude podkladem pro rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Geodetické práce v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Vyhotovení DKM, včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 534 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky