Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nepasice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000696
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1001
Systémové číslo: P14V00001001
Evidenční číslo zadavatele: 209992/2011-130743
Počátek běhu lhůt: 06.12.2011
Nabídku podat do: 23.12.2011 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nepasice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Nepasice, včetně vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 516 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky