Veřejná zakázka: Malé Labe, Dolní Lánov, probírka břehového porostu v ř. km 3,600 – 4,150

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10197
Systémové číslo VZ: P18V00000011
Evidenční číslo zadavatele: 711180045
Datum zahájení: 03.01.2018
Nabídku podat do: 18.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Malé Labe, Dolní Lánov, probírka břehového porostu v ř. km 3,600 – 4,150
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je pokácení 148 ks stromů obvodu 32 až 283 cm (obvod kmene měřen ve výšce 1,30 m nad terénem). V předmětném úseku vodního toku Malé Labe, mezi ř. km 3,600 – 4,150 o celkové délce 550 m byl oranžovou barvou (ve tvaru tečky) označen břehový porost, který je předmětem kácení. Seznam stromů určených ke kácení je uveden v příloze č.1 Záměru na službu, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Dále budou odstraněny náletové porosty do o 10 cm ve složení líska obecná, bez černý a pařezy budou ihned zatřeny neředěným herbicidem Roundup Biaktiv. Celkem se jedná o 375 m2 zapojeného porostu. V průtočném profilu budou odstraněny větve nakloněné nad vodním tokem omezující průtočnost koryta, celkem se jedná o 50 větví. Při provádění ořezu větví je třeba respektovat standardy řezu stromu (STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 002, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně ).
Dřevní hmota v sortimentu - kulatina, vláknina bude odvezena na skládku a dřevní odpad bude likvidován na místech k tomu určených. Objednatel požaduje dřevní hmotu ukládat v těchto délkách: kulatina 4 m, vláknina 2 m (s nadměrkem). Každý kus kulatiny nad O 20 cm musí být na čele označen pořadovým číslem, délkou a středovým průměrem, klády na skládce musí být uloženy čely na jednu stranu. Zhotovitel předá soupis sortimentu s uvedeným druhem dřeviny, pořadovým číslem, délkou a průměrem bez kůry. Za dřevní odpad se považuje hmota do průměru 10 cm. Pařezy budou seřezány pilou co nejblíže k zemi.
Skládka dřevní hmoty je předjednaná na pozemku p.č. 356/3 v katastrálním území Dolní Lánov ve vlastnictví manželů Mileny a Miroslava Novotných. Pozemky dotčené prováděnými pracemi budou po ukončení akce uklizeny a uvedeny do původního stavu.
Veškerá dřevní hmota je majetkem objednatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky