Veřejná zakázka: DVT Andělice, ř. km 3,200 - 3,800, Pocinovice, rekonstrukce úpravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10371
Systémové číslo: P18V00000186
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.02.2018
Nabídku podat do: 13.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DVT Andělice, ř. km 3,200 - 3,800, Pocinovice, rekonstrukce úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o kompletní rekonstrukci opevnění koryta toku Andělice v ř. km 3,200 – 3,800, v délce 535 metrů včetně výměny jednoho mostu místní komunikace a tří lávek pro pěší. Stavba je řešena třemi stavebními objekty a to SO 101 – Rekonstrukce a úpravy na vodním toku Andělice, SO 102 – Výměna silničního mostu a lávek a SO 103 – Přeložky – Přeložky NN, telefonního vedení a VO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 57 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky