Veřejná zakázka: VD Labská, kácení porostů na PB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10418
Systémové číslo VZ: P18V00000233
Evidenční číslo zadavatele: 711160035
Datum zahájení: 05.02.2018
Nabídku podat do: 14.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Labská, kácení porostů na PB
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je pokácení 349 ks určených dřevin s obvodem kmene 47 – 173 cm (měřeno 1,3 m nad zemí) a odstranění 1 500 m2 zapojeného porostu v předmětném úseku dlouhém cca 1 230 m o celkové ploše 9 200 m2 předmětných pozemků (viz záměr na službu Přílohy č.1 a 6).
Pokácené stromy zhotovitel vymístí z koryta (ze zátopy) na připravenou deponii ve vzdálenosti do 1,5 km na pozemek v majetku PLa (v případě využití pozemku, který není v majetku PLa, bude tento smluvně zajištěn zhotovitelem).
Dřevní hmota v sortimentu - kulatina, vláknina bude odvezena na deponii. Dřevní odpad, bude odvezen a likvidován štěpkováním na místech k tomu určených zhotovitelem. Na území Národního parku a v jeho ochranných pásmech je zakázáno rozdělávání ohňů mimo míst k tomu určených. Zadavatel požaduje dřevní hmotu ukládat v těchto délkách: kulatina 4 m, vláknina 2 m. Každý kus kulatiny nad průměr 20 cm bude na obou čelech označen pořadovým číslem, délkou a průměrem bez kůry. Za dřevní odpad se považuje hmota do průměru 10 cm. Pařezy budou seřezány pilou co nejblíže k zemi a zatřeny neředěným herbicidem. Zhotovitel předá soupis sortimentu s uvedeným druhem dřeviny, pořadovým číslem, délkou a průměrem bez kůry.
Pozemky dotčené prováděnými pracemi budou po ukončení akce uklizeny a uvedeny do původního stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 471 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky