Veřejná zakázka: Kozelský potok – Horní Lipina – opevnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10501
Systémové číslo VZ: P18V00000316
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-007547
Datum zahájení: 09.03.2018
Nabídku podat do: 09.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kozelský potok – Horní Lipina – opevnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace řeší opravu opevnění Kozelského potoka výměnou struskocementových tvárnic za kamennou rovnaninu. Opevnění koryta kamennou rovnaninou bude provedeno v celé šíři dna a ve březích do výšky 50 cm ve sklonu 1:1,5. Podélný sklon koryta bude stabilizován kamennými prahy z lomového kamene Ds min. 80 cm štětovanými do dna. Zbývající část břehů, mezi horní hranou opevnění a břehovou hranou, bude svahována, ohumusována a oseta travním semenem ve sklonu totožném se sklonem kamenné rovnaniny..

Součástí projektové dokumentace (textové části) je kácení, náhradní výsadba a následná péče. Kácení bylo již provedeno před zahájením vlastní stavby a náhradní výsadba a následná péče budou řešeny samostatně po ukončení vlastní stavby. Nejsou tudíž součástí této zakázky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 803 166 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky