Veřejná zakázka: VD Mostiště - oprava koruny hráze, sanace betonů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10503
Systémové číslo VZ: P18V00000318
Datum zahájení: 07.03.2018
Nabídku podat do: 19.03.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Mostiště - oprava koruny hráze, sanace betonů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zhotovení dílčích staveb:
A) VD Mostiště - opatření ke stabilizaci geodetických kombinovaných bodů na koruně hráze
(25 ks): Jedná se o úplné nahrazení bodů novými. Poklopy nových bodů budou provedeny vodotěsně a jejich základ bude odvodněn (provrtáním) do vzdušní stabilizační části hráze.
B) VD Mostiště - oprava koruny hráze: Jedná se o odstranění porušeného asfaltového krytu vozovky na koruně hráze v šířce 1 m od obrubníku chodníku v celé délce koruny hráze, tj.
330 m. V místě geodetických bodů bude provedeno odstranění asfaltového krytu v příčném pásu na celou šířku koruny hráze v šíři cca 1 m. Dále bude provedena oprava zámkové dlažby včetně výměny obrubníků v celé délce hráze. Na závěr bude provedena zpětná pokládka asfaltového krytu včetně podélných a příčných dilatačních spár.
C) VD Mostiště, sanace betonů bet. lávky a vtokového objektu: Oprava povrchů stávajících železobetonových konstrukcí, a to stropní části vtokového objektu a přístupové lávky. Dále bude provedena oprava přístupového schodiště z kamenného obkladu, ošetření a obnovení nátěrů lávky schodiště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 192 221 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky