Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dražovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000599
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1055
Systémové číslo: P14V00001055
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ17255/2011-130763
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60066132
Počátek běhu lhůt: 07.10.2011
Nabídku podat do: 15.11.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dražovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Dražovice dle zák.č. 139/2002 Sb., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapy DKM a uplatnění opčního práva pro nové projekční a geodetické práce v případě změny obvodu KPÚ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 965 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Vyškov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky