Veřejná zakázka: Podpora genofondu bílé jelení zvěře v oborách Kopidlno a Žleby (LČR, s.p.)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000658
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1057
Systémové číslo: P14V00001057
Evidenční číslo zadavatele: 181791/2011-MZE-16230
Počátek běhu lhůt: 15.11.2011
Nabídku podat do: 25.11.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora genofondu bílé jelení zvěře v oborách Kopidlno a Žleby (LČR, s.p.)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
a. Provést inventarizaci stavu technických zařízení v oborách
b. Zpracovat návrh zřízení a úprav chovných technologií pro další chov se specifickými nároky a jejich realizace
c. Vytvoření informačních vrstev kvality stanovišť a distribuce zvěře ve formátu GIS, zpracování
návrhu lokalizace oborních zařízení.
d. Provést vyhodnocení krmných dávek v obou stádech bílé jelení zvěře z hlediska N látek, sušiny, vlákniny, BNLV, a dalších nutričních charakteristik
e. Zpracovat recepturu krmné dávky pro bílou jelení zvěř podle kategorií
f. Zajistit aplikaci krmné dávky
g. Zmapování potenciálních genových rezerv v rámci Evropy.

h. Zpracovat projekt a závěrečnou zprávu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce lesního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky