Veřejná zakázka: Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p. - část A

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 10676
Systémové číslo VZ: P18V00000491
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Jedná se o část veřejné zakázky: Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p.
Datum zahájení: 10.04.2018
Nabídku podat do: 10.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p. - část A
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Část A

Provádění nepřetržité ostrahy budovy podnikového ředitelství, Dřevařská 11, Brno 602 00.

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je obstarání všech služeb blíže specifikovaných v Obchodních podmínkách zadavatele v podobě závazného návrhu smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č. 2a této výzvy a v příloze č. 6 – Rozsah plnění veřejné zakázky.

Na základě smlouvy uzavřené za účelem splnění veřejné zakázky mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem bude vybraný dodavatel zajišťovat provádění nepřetržité ostrahy objektu ředitelství podniku Dřevařská 11, 602 00 Brno. Výkon služby ostrahy je nepřetržitý (24/7), ve službě se požaduje vždy minimálně jeden pracovník.

Jedná se zejména o následující činnosti:

- bezpečnostní a hlídací služby,
- běžné informační služby,
- mimořádné hlídací služby a události,
- kontrola a obsluha EPS,
- dohled nad vymezeným parkovacím stáním před budovou ředitelství podniku.

Účastník bude předmět zakázky plnit na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé zadavateli je povinen uhradit škodu v plné výši.

V souvislosti s plněním zakázky je účastník povinen provádět nutná opatření proti vzniku požáru, havárie rozvodů inženýrských sítí. Dále je účastník povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy na úseku BOZP a požární ochrany.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 099 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy