Veřejná zakázka: Opatovický potok, Ústí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 10841
Systémové číslo VZ: P18V00000656
Datum zahájení: 11.05.2018
Nabídku podat do: 23.05.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatovický potok, Ústí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem zakázky je zpracování společné projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení na stavbu „Opatovický potok, Ústí“ – část SO 03 zřízení sjezdů (dále jen „zřízení sjezdů“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem vypracovaným Povodím Moravy, s.p., provozem Valašské Meziříčí (dále jen „investiční záměr“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „společná DUR+DSP“),
a dále zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení/souhlasu s ohlášením udržovacích prací na stavbu „Opatovický potok, Ústí“ - oprava (SO 01) + úprava (SO 02) dále jen“oprava+úprava toku“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Investičního záměru stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DSP“),
a dále zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby/pro výběr zhotovitele stavby dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DPS“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků