Veřejná zakázka: PS služeb Pouchov, oprava podlahy v budově pro údržbu a servis vozidel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10849
Systémové číslo VZ: P18V00000664
Evidenční číslo zadavatele: 111180029
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 11.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PS služeb Pouchov, oprava podlahy v budově pro údržbu a servis vozidel
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava podlahy v části budovy pro údržbu vozidel o celkové výměře 93 m2. Oprava podlahy v servisní dílně bude spočívat v přípravných pracích a vlastním provedením plastbetonové podlahy.
Práce spočívají v:
-Přípravě podkladu před provedením litých podlah frézováním
-Lokální opravy podkladu před provedením litých podlah (včetně provedení dilatačních spár)
-Penetrační nátěr podlahy epoxidový
-Penetrační nátěr a prosyp penetračních nátěrů pískem
-Krycí epoxidová stěrka parkovacích ploch
-Krycí nátěr podlahy křemenným pískem pro protiskluzovou úpravu povrchu
Pevnost v tlaku po provedení podlahy bude minimálně 80 MPa.
Vyklizení vybavení dílny před zahájením prací provede objednatel, jakož i zpětné nastěhování a zprovoznění tohoto vybavení po provedené opravě podlahy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 168 394 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky