Veřejná zakázka: Dřevíč, sečení břehových porostů, ř. km 0,100 – 2,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10850
Systémové číslo VZ: P18V00000665
Evidenční číslo zadavatele: 711180122
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 30.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dřevíč, sečení břehových porostů, ř. km 0,100 – 2,300
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je zhotovení díla, které spočívá v sečení travního porostu (strojově a místy ručně) a případné odstranění náletových dřevin křovinořezem ve dvou termínech a to v červenci a říjnu. Z výše uvedené lokality bude veškerá posekaná hmota odvezena na kompostárnu (např. kompostárna Velké Poříčí ve vzdálenosti) do 8 km. Odvoz a uložení na skládku si zajistí zhotovitel.
Hranice ploch pro posečení budou v terénu přesně určeny úsekovým technikem. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, případně dno koryta. Při údržbě břehového porostu nesmí dojít k poškození okolního břehového porostu (stromy a keře). Zhotovitel si zajistí a zodpovídá za projednání přístupů na dotčené pozemky a jejich případný úklid.
Plochy určené k sečení:
Dřevíč, Velký Dřevíč. V intravilánu obce Velký Dřevíč na pravém a levém břehu včetně dna koryta vodního toku ř. km 0,000 – 2,240 1,2 ha.
Veškeré přístupy do zájmových lokalit zajistí a projedná zhotovitel akce. Veškeré akcí dotčené pozemky budou po provedení jednotlivých stavebních objektů uvedeny do původního stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 170 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky