Veřejná zakázka: Metuje, sečení břehových porostů, ř. km 33,200 – 38,560

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10851
Systémové číslo VZ: P18V00000666
Evidenční číslo zadavatele: 711180119
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 30.05.2018 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Metuje, sečení břehových porostů, ř. km 33,200 – 38,560
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je zhotovení díla, které spočívá v sečení travního porostu (strojově a místy ručně) a případné odstranění náletových dřevin křovinořezem ve dvou termínech a to v červnu a září. Posečená hmota bude odvezena na skládku (například Technických služeb Města Náchod (vzdálenost do 5 km)). Odvoz, uložení a případný poplatek si zajistí zhotovitel.
Hranice ploch pro posečení budou v terénu přesně určeny úsekovým technikem. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, případně dno koryta. Při údržbě břehového porostu nesmí dojít k poškození okolního břehového porostu (stromy a keře). Zhotovitel si zajistí a zodpovídá za projednání přístupů na dotčené pozemky a jejich případný úklid.
Plochy určené k sečení:
Metuje, Náchod - Běloves, pravý a levý břeh od objektu f. Integraf ř. km 33,200 – jez Běloves (Innogy) 36,700 a těleso PPO hráze v Bělovsi u hraničního přechodu s PL ř. km 37,900 – 38,560. 2,6 ha
Celkem: 2,6 ha
Sečení bude probíhat ve dvou termínech v červnu a září.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 235 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky