Veřejná zakázka: Oprava zpevněných ploch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10854
Systémové číslo VZ: P18V00000669
Evidenční číslo zadavatele: 41/000412/VULHM/2018
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 11.06.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava zpevněných ploch
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět a rozsah je stanoven v Projektu „Oprava zpevněných ploch na parc. č. st. 608/8, katastrální území Opočno pod Orlickými horami“, zpracovaném projektantem: Ing. arch. Ludmila Snopková, Tyršova 614, 517 73 Opočno, číslo zakázky 18/17B-LM. Uvedený projekt je dostupný ke stažení na webových stránkách zadavatele www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“, případně na vyžádání je možné si osobně vyzvednout nebo nechat poslat CD s projektovou dokumentací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 630 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 • IČO: 00020702
 • Poštovní adresa:
  Strnady 136
  156 00 Praha 5 – Zbraslav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510238

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
VS Opočno
Na Olivě 550
517 73 Opočno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky