Veřejná zakázka: Merta – údržba HM, ř. km 0,000- 4,400, - část: SO 10 Úsek č. 10 km 3,220 – 3,288 a SO 11 Úsek č. 11 km 3,329 – 3,397

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11002
Systémové číslo: P18V00000817
Datum zahájení: 06.06.2018
Nabídku podat do: 20.06.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Merta – údržba HM, ř. km 0,000- 4,400, - část: SO 10 Úsek č. 10 km 3,220 – 3,288 a SO 11 Úsek č. 11 km 3,329 – 3,397
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací díla „Merta – údržba HM, ř. km 0,000- 4,400, - část: SO 10 Úsek č. 10 km 3,220 – 3,288 a SO 11 Úsek č. 11 km 3,329 – 3,397“. Stavebními pracemi se rozumí kompletní zhotovení stavebních objektů SO 10 a SO 11, spočívajících zejména v opravě oboustranných opěrných zdí z lomového kamene (SO 10), odstranění sedimentů (SO 10 a SO 11), opravě kamenných záhozů u dřevěných prahů a opravě levobřežní opěrné zdi (SO 11), vše na významném vodním toku Merta v úseku ř. km 3,220 – 3,397. Součástí díla je kácení 16ks dřevin a 138m2 křovin. Kácení při realizaci akce není časově omezeno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 273 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky