Veřejná zakázka: NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11263
Systémové číslo: P18V00001078
Evidenční číslo zadavatele: VZ 9/2018 - 1120
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.07.2018
Nabídku podat do: 16.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup/poskytnutí dat o prodejích vybraných druhů potravin (máslo, mléko trvanlivé polotučné, jogurt bílý, jogurt ochucený, slepičí vejce a 4 druhy masa – kuře chlazené, vepřové maso balené – kýta, krkovice, plec) ve všech formátech prodejů v ČR s rozlišením původu ČR a dovozy za 2. pololetí roku 2018 podle jednotlivých měsíců (tj. červenec až listopad 2018). Podrobný popis předmětu plnění je uveden dále v zadávací dokumentaci a zejména v jejích přílohách, konkrétně v Příloze č. 1 – Závazný návrh smlouvy.

Poskytování dat
72319000-4

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • IČO: 00027251
 • Poštovní adresa:
  Mánesova 1453/75
  12000 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512975

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka bude podána v souladu s § 107 ZZVZ. Nabídky se podávají písemně, a to v listinné či elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1338.html. Podrobnosti k podání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Nabídku v listinné podobě doručí Dodavatel do sídla Zadavatele, tj. na adresu Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo osobně v úředních hodinách, tj. v pracovní dny pondělí až čtvrtek 9:00 hod. až 15:00 hod., pátek 9:00 hod. až 13:00 hod. do sekretariátu ředitele.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem dodavatele, označené názvem veřejné zakázky:
„Veřejná zakázka – Nákup dat o objemech prodejů a průměrných prodejních cenách vybraných potravin či potravinových skupin a jejich zemí původu v členění podle prodejních formátů – NEOTEVÍRAT “
na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat případné vyrozumění dodavatele o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky