Veřejná zakázka: Vltava, ř. km 83,0 – přístav Štěchovice – odstranění nánosů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11307
Systémové číslo VZ: P18V00001122
Datum zahájení: 08.08.2018
Nabídku podat do: 27.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vltava, ř. km 83,0 – přístav Štěchovice – odstranění nánosů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zajištění požadovaných plavebních hloubek bez omezení ponorů a předcházení škodám na majetku. V rámci stavby bude celkem odtěženo 2460 m3 nánosů. Veškerý materiál bude odstraněn z koryta toku, odvezen a uložen v souladu se zákonem o odpadech. Stavba bude prováděna při běžných průtocích v korytě toku a bez mimořádné manipulace s hladinou v jezové zdrži.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 596 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky