Veřejná zakázka: Husinec - protipovodňová opatření, DPS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11421
Systémové číslo: P18V00001234
Datum zahájení: 28.08.2018
Nabídku podat do: 11.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Husinec - protipovodňová opatření, DPS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) PPO Husinec a v rozsahu specifikovaném Přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí prací bude rovněž doplnění průzkumů a podkladů (geodetické zaměření, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum) v nezbytném rozsahu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky