Veřejná zakázka: Košátecký potok,Byšice,kácení nebezpečných stromů v intravilánu obce,řkm 9,300-9,530

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11517
Systémové číslo VZ: P18V00001330
Evidenční číslo zadavatele: 711180036
Datum zahájení: 11.09.2018
Nabídku podat do: 27.09.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Košátecký potok,Byšice,kácení nebezpečných stromů v intravilánu obce,řkm 9,300-9,530
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla : „Košátecký potok, Byšice, kácení nebezpečných stromů v intravilánu obce, ř.km 9,300-9,530“ , které spočívá v pokácení celkem 15 ks vzrostlých stromů(16 kmenů) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 60-180 cm. Z uvedeného počtu bude 1 ks stromu dle zjištěného stavu poškození případně pouze ošetřen bezpečnostním řezem. Předmětné dřeviny rostou na obou březích vodního toku v v úseku délky 230 m. Dřeviny určené ke kácení jsou na kmeni označeny oranžovou signální barvou ve tvaru tečky. Dřevní hmota o průměru nad 10 cm bude zpracována do špalků a soustředěna na určené deponii (pozemek p.č.185/2 ve vlastnictví obce Byšice).Dřevní odpad bude na místě nadrcen a zlikvidován zhotovitelem prací dle platné legislativy.
Podrobnější specifikace viz. záměr služby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky