Veřejná zakázka: Berounka PB, ř.km 3,7 – 8,0, k.ú. Lipence – kácení topolové aleje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11556
Systémové číslo: P18V00001369
Datum zahájení: 24.09.2018
Nabídku podat do: 05.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Berounka PB, ř.km 3,7 – 8,0, k.ú. Lipence – kácení topolové aleje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je pokácení 146ks dřevin (především topolů kanadských) na pozemcích parc.č. 3003/2, 3311/1, 3001/1 k.ú. Lipence s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Kácení bude realizováno na základě dendrologického posudku. Během kácení bude probíhat součinnost s chiropterologickým dozorem který bude přítomen při kácení specifikovaných stromů chiropterologickým posudkem ZO ČSOP Nyctalus. Stromy obsazené netopýry budou kácené v době od 15. 9. do 15. 11. daného roku. Před zahájením prací budou zhotovitelem instalovány dvě netopýří letní budky, které budou umístění ve výšce 10-15m na stromech které budou specifikovány objednatelem. Netopýří budky dodá objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Smíchov, 150 21 Praha 5

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky