Veřejná zakázka: VD Žlutice – rekonstrukce domku hrázného a výstavba skladu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11842
Systémové číslo: P18V00001655
Datum zahájení: 20.11.2018
Nabídku podat do: 07.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Žlutice – rekonstrukce domku hrázného a výstavba skladu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
3. Dílo se dělí na dvě části:
a) Předmětem první části díla je rekonstrukce domku hrázného dle SO 01, 02 a 03 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). Jedná se zejména o zateplení fasády a krovu, výměnu střešní krytiny a vikýře včetně výměny některých výplní otvorů a vytvoření přístřešku prodloužením části střechy. Na vedlejším samostatném hospodářském objektu bude provedena výměna 3 ks oken, garážových vrat a nátěr fasády. Součástí prací je dále dovybavení stávajících vrat na vjezdu do areálu automatickým systémem otevírání, včetně přívodu el. energie.
(dále jen „první část díla“)
b) Předmětem druhé části díla je novostavba skladu dle SO 04 a 05 soupisu prací. Jedná se o jednopodlažní objekt půdorysného rozměru 12 x 6,5 m se sedlovou střechou tvořenou styčníkovými vazníky. Sklad bude připojen na el. energii ze stávající vnitroareálové trafostanice. Součástí skladu je dále elektroinstalace, dešťová kanalizace a zpevněné plochy z betonové dlažby.
(dále jen „druhá část díla“)
(první část díla a druhá část díla společně jako „dílo“ nebo každá samostatně také jako „část díla“)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 564 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky