Veřejná zakázka: Osobní ochranné pracovní prostředky na rok 2019 (2. opakované zadání)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12022
Systémové číslo: P19V00000067
Evidenční číslo zadavatele: 1166
Datum zahájení: 24.01.2019
Nabídku podat do: 11.02.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osobní ochranné pracovní prostředky na rok 2019 (2. opakované zadání)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků včetně nákladů na dodání do míst plnění na období ode dne účinnosti uzavřené smlouvy do 31.12.2019. Předmět zakázky je podrobně vymezen v návrhu rámcové smlouvy a v Seznamu OOPP 2019 (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 745 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava, 702 00

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky