Veřejná zakázka: Vymezení věcných břemen konstrukčních prvků vodních děl určených k plavebním účelům

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12049
Systémové číslo: P19V00000094
Evidenční číslo zadavatele: 799190012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.01.2019

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vymezení věcných břemen konstrukčních prvků vodních děl určených k plavebním účelům
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování geometrických plánů vymezujících věcná břemena pro podzemních kotvící piloty přístavních zdí zapisovaných do katastru nemovitostí a vypracování výpočtu ploch vymezených věcných břemen. Dílo bude předáno ve dvou vyhotoveních včetně elektronické podoby jednotlivých geometrických plánů pro vymezení věcného břemene, které budou odsouhlaseny příslušným katastrálním úřadem, které budou v příloze doplněny o výpočet ploch vymezených věcných břemen k jednotlivým dotčeným pozemkům.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
  Důvod použití jednacího řízení:
  Výjimka z OS 2/2017
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky