Veřejná zakázka: Zajištění Konference Venkov 2019 a 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12119
Systémové číslo: P19V00000164
Datum zahájení: 11.03.2019
Nabídku podat do: 25.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění Konference Venkov 2019 a 2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění konference (2 - 3 dny) pro cca 300-350 účastníků (včetně zahraničních) ve vhodném termínu – září - listopad 2019 v Karlovarském kraji (mimo termín 1. 10., týden 4. – 8. 11. a mimo termín konání Celostátní finanční konference pořádané Svazem měst a obcí), v termínu září – listopad 2020 v Kraji Vysočina nebo v Moravskoslezském kraji.
Konference bude s tematickým zaměřením na priority a postoje České republiky pro diskusi v rámci Evropského venkovského parlamentu v roce 2019 (6. - 9. 11. 2019), zkušenosti z programového období 2014-2020 – ukázky příkladů dobré praxe na venkově a projektů Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „PRV“). Hlavními tématy pro rok 2019 (Dílčí plnění A) budou: 1) voda, sucho, 2) sociální zemědělství, 3) mezinárodní spolupráce nejen s Německem“ ve vazbě na PRV, 4) téma spojené s rozvojem venkova dle volby poskytovatele. Témata se budou vhodně prolínat plenárním zasedáním, workshopy a exkurzemi. Téma konference pro rok 2020 bude dohodnuto a upřesněno mezi objednatelem a poskytovatelem do 29. 2. 2020.
Detailněji viz Výzva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor Řídící orgán PRV
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky