Veřejná zakázka: VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod (předběžná tržní konzultace)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12175
Systémové číslo: P19V00000220
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.02.2019
Předběžný zájem vyjádřit do: 11.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod (předběžná tržní konzultace)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Toto oznámení se týká předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Účelem veřejné zakázky je zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod prostřednictvím doplnění nového bezpečnostního přelivu, jež by měl zajistit bezpečné převedení kontrolní povodně Q10 000.

Účelem Předběžné tržní konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem zadání veřejné zakázky a současně získání všech informací potřebných pro stanovení co možná nejefektivnějšího způsobu plnění veřejné zakázky.

Bližší informace, včetně přihlášky k účasti na předběžné tržní konzultaci, jsou dostupné v přiložených dokumentech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 450 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Přihláška k účasti na předběžné tržní konzultaci se podává na předepsaném formuláři prostřednictvím e-mailu.

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky