Veřejná zakázka: Oprava střešní krytiny pavilonu "H" VÚRV Praha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12289
Systémové číslo: P19V00000334
Datum zahájení: 22.03.2019
Nabídku podat do: 02.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střešní krytiny pavilonu "H" VÚRV Praha
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava střešní krytiny pavilonu „H“ VÚRV Praha včetně souvisejících prací.
Střecha hlavní
lokální opravy poruch stávající asfaltové krytiny, podkladání geotextilie S 300g
nová krytina PVC folie střešní, kotvená, požární odolnost klas.BroofT3, vytažená na záhlaví atik, boky nástaveb a stěn, oplechování - okapnice, závětrná, koutová, tmelící + krycí lišta, opracování kruhových prostupů (VZT, ZTI, atd.) tvarovkou PVC - 23ks do DN 250mm, demontáž, snesení a likvidace betonového soklu pod klima jednotkami (600*100*10cm), montáž nového soklu ke klima - betonové dlaždice 500*500mm - 12ks, provedení nových pvc komínků odvětrání původní střešní konstrukce - aerátory DN 75mm - 10ks.
Zastřešení systému nasávání vzduchu s bočními žaluziemi, podkladní geotextilie S 300g, nová krytina PVC folie střešní, kotvená, požární odolnost klas.BroofT3
oplechování - okapnice prodloužená s odkapovou hranou min.100mm, tvarová lišta koutová pro zvýšení spodní hrany žaliziového sání proti vodě
provedení výtažných zkoušek kotevních prvků + kotevní plán

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 495 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 • IČO: 00027006
 • Poštovní adresa:
  Drnovská 507/73
  16100 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 518943

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
4. Nabídky mohou být podávány poštou prostřednictvím držitele poštovní licence, případně osobně na adresu zadavatele zakázky, tj. VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, nebo osobně tamtéž, do podatelny, v době: 7:30-8:00, 9:30-11:30, 12:00-14:30 hod., oproti potvrzení o převzetí nabídky

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky