Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava Křenice a Třebohostice, část 1: KPÚ Křenice, část 2: KPÚ Třebohostice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000093
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1238
Systémové číslo: P14V00001238
Evidenční číslo zadavatele: 92167/2012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.01.2012
Nabídku podat do: 02.04.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava Křenice a Třebohostice, část 1: KPÚ Křenice, část 2: KPÚ Třebohostice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování kompletního návrhu komplexní pozemkové úpravy v kat. území Křenice a kat. území Třebohostice a dále v sousedících navazujících částech kat.území včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí .

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Praha-východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky