Veřejná zakázka: Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření – svozová trasa č. 3 a svozová trasa č. 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12444
Systémové číslo: P19V00000489
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-014838
Datum zahájení: 02.05.2019
Nabídku podat do: 04.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření – svozová trasa č. 3 a svozová trasa č. 4
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění denní přepravy vzorků tj. biologického materiálu, krve, kadáverů a orgánů uhynulých zvířat, potravin, krmiv a vody určených k laboratornímu vyšetření po dobu 3 let od podpisu Smlouvy o přepravě.
Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí (v souladu s § 101 zákona). Účastník je oprávněn podat nabídku jen na jednu část veřejné zakázky. Účastník, který předloží nabídku na více částí veřejné zakázky, bude zadavatelem vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
1. část veřejné zakázky: Svozová trasa č. 3 (harmonogram svozové trasy viz příloha k těmto zadávacím podmínkám) – stálá trasa pondělí – pátek, předpokládaný týdenní objem jízd 1 660 km.
2. část veřejné zakázky: Svozová trasa č. 4 (harmonogram svozové trasy viz příloha k těmto zadávacím podmínkám) – stálá trasa pondělí – pátek, předpokládaný týdenní objem jízd 2 100 km.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní veterinární ústav Jihlava
 • IČO: 13691554
 • Poštovní adresa:
  Rantířovská 93/20
  58601 Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 197660

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy