Veřejná zakázka: Část 1

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12514
Jedná se o část veřejné zakázky: STUDIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 2019

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je zpracování studie záplavového území „Bílý potok (Bystřička)- studie záplavového území“.
Cílem studie je vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen vyhláška), v úseku od ř. km 0,000 přibližně do ř. km 5,200 (začátek a konec úseku je označen kilometráží z technicko-provozní evidence vodních toků objednatele, tyto hodnoty mohou být upraveny na základě geodetického zaměření skutečné délky vymezeného úseku, rozhodující pro určení začátku a konce úseku jsou uvedené souřadnice).
Vymezení úseku pomocí souřadnic S-JTSK:

ZÚ X = 963 505.00, Y = 735 724.00
KÚ X = 962 333.67, Y = 731 331.24


Předpokládaná hodnota

  • 390 000 Kč bez DPH

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky