Veřejná zakázka: Část 3

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12516
Jedná se o část veřejné zakázky: STUDIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 2019

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je zpracování studie záplavového území „Podmileský potok - studie záplavového území - aktualizace“.
Cílem studie je aktualizace vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen vyhláška), v úseku od ř. km 0,000 přibližně do ř. km 3,200 (začátek a konec úseku je označen kilometráží z technicko-provozní evidence vodních toků objednatele, tyto hodnoty mohou být upraveny na základě geodetického zaměření skutečné délky vymezeného úseku, rozhodující pro určení začátku a konce úseku jsou uvedené souřadnice).

Vymezení úseku pomocí souřadnic S-JTSK:
ZÚ X = 997 673.98, Y = 825 506.96
KÚ X = 995 307.06, Y = 824 193.31


Předpokládaná hodnota

  • 160 000 Kč bez DPH

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky