Veřejná zakázka: Jílovský potok v Děčíně, ulice Na Hrázi - oprava opevnění v ř.km 2,953 - 3,530

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12622
Systémové číslo: P19V00000667
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-028070
Datum zahájení: 11.06.2019
Nabídku podat do: 28.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jílovský potok v Děčíně, ulice Na Hrázi - oprava opevnění v ř.km 2,953 - 3,530
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci koryta, které je opevněno opěrnými zdmi z lomového kamene nebo kamennou dlažbou. V současnosti je zdivo v některých částech ve špatném technickém stavu, dožité, v některých částech je ve špatném stavu pata zdiva.
Umístění stavby kopíruje současný stav a rozměry navržených konstrukcí jsou podobné jako rozměry současných konstrukcí. Tvarové a materiálové řešení zdi vychází ze stávající konstrukce zdi. Pohledové konstrukce zdi budou zhotoveny z kamenných materiálů (žula).
Všechna stávající vyústění budou zachována.
Stavba nevyžaduje členění na technická a technologická zařízení. Stavba je členěna dle charakteru jednotlivých opatření na tyto stavební objekty:
SO 1 - oprava (opěrné zdi a dno) – ř.km 2,953 - 3,131
SO 2 - oprava (opěrné zdi a dno) – ř.km 3,131 - 3,318
SO 3 - oprava (opěrné zdi a dno) – ř.km 3,318 - 3,530
SO 4 - rekonstrukce (balvanitá rampa) – ř.km 3,318

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 092 458 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky