Veřejná zakázka: VN Pocheň - odbahnění nádrže, č. stavby 3331

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12961
Systémové číslo: P19V00001003
Evidenční číslo zadavatele: 1216
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-027845
Datum zahájení: 08.08.2019
Nabídku podat do: 06.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Pocheň - odbahnění nádrže, č. stavby 3331
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „VN Pocheň – odbahnění nádrže, č. stavby 3331" (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Předmětem veřejné zakázky je odtěžení sedimentů ze dna vodní nádrže Pocheň v množství 92 600 m3, vytvoření litorálních zón na okrajích zátopy a terénní úpravy v okolí nádrže. Kromě provedení stavebních prací je rovněž předmětem veřejné zakázky vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření po dokončení stavebních prací a další činnosti uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Pozn. k využití elektronické aukce:
Po hodnocení nabídek bude v souladu s § 121 zákona provedena elektronická aukce. K realizaci elektronické aukce bude využito elektronického aukčního systému PROEBIZ, viz příloha č. 6 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků