Veřejná zakázka: Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13676
Systémové číslo: P20V00000126
Evidenční číslo zadavatele: 2 - č - 2020; NZM/2020/186
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-004595
Datum zahájení: 31.01.2020
Nabídku podat do: 06.03.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kompaktních posuvných regálových systémů s těsněním pro účely uskladnění muzejních sbírek a publikací. Regály budou umístěny v nově vybudovaném depozitáři v pobočce NZM Čáslav.
V modulu posuvných, neposuvných i stacionárních regálů je požadováno minimálně 6 úložných polic, s tím že sedmá je krycí police. Světlost mezi policemi cca 350mm. Regálový systém by měl být opatřen protiprachovým těsněním mezi jednotlivými vozy. Nosnost police: minimálně 100kg na všechny hloubky. Nosnost podvozku: minimálně 600kg. Délka záruční doby minimálně 72 měsíců pro všechny součásti díla.
Dodavatel je povinen dodat k předmětu plnění veškeré potřebné součástí a instalační materiál (příslušenství) zajišťující plnou funkčnost předmětu plnění.
Způsob realizace:
Bude se jednat o jednorázové plnění rozdělené do dvou etap:
• I. Etapa
Přípravná fáze, ve které budou nejdříve dodány a instalovány kolejnice, které budou zapuštěny do podlahy depozitáře. Koleje by měly být vyrobeny z oceli a přes speciální držáky kotvené do podlahy.
• II. Etapa
Regálová nadstavba (oboustranná). Po vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí budou na koleje instalovány samotné regály, které budou uzpůsobeny charakteru a velikosti sbírkových předmětů a budou splňovat podmínky bezprašnosti.
Samotný regálový systém by měl být namontován na podvozky, které se pohybují po kolejích. Důležitá je možnost samostatného nastavení parametrů regálového systému z každé strany podvozku. Vozy by měly být oboustranně využitelné s regálovou nástavbou.
Neposuvné vozy budou umístěny na soklu, tak aby výškově odpovídaly posuvným regálům. Stacionární regál by měl být bez soklu.
Výchozími podklady pro poskytnutí shora uvedených dodávek jsou následující dokumenty:
• Popis regálového systému
• Půdorysné rozmístění regálů
• Řezy posuvnými vozy
• Řezy stacionárními regály
• Soupis regálů – výkaz
které tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v návrhu Kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.


CPV NIPEZ:
39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
39151100-6 Regály
92521210-4 Ochrana exponátů

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 842 975 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky